ปฏิบัติธรรม ด้วยจิตปราณีต

ปฏิบัติธรรม ด้วยจิตปราณีต

อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค

เมตตา

อัปปมาณฌาณ

ขอรับแผ่นทองอธิษฐานจิตเพื่อพระนิพพาน

อ่านต่อ "ขอรับแผ่นทองอธิษฐานจิตเพื่อพระนิพพาน"

จิตเมตตาเป็นบุญใหญ่

อ่านต่อ "จิตเมตตาเป็นบุญใหญ่"

ทำสมาธิอย่างง่ายให้ได้ฌาณ

อ่านต่อ "ทำสมาธิอย่างง่ายให้ได้ฌาณ"

วิชชาที่จะทำให้อยู่รอดในภัยพิบัติ

อ่านต่อ "วิชชาที่จะทำให้อยู่รอดในภัยพิบัติ"

หน้าแรก

“พระนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจมีศรัทธา
ศรัทธาในพระรัตนตรัย
ศรัทธาในพระนิพพาน
ศรัทธาในจิตตนว่าพึงปฏิบัติจนถึงซึ่งพระนิพพานได้”

ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

พื้นฐานเมตตาสมาธิ

การปฏิบัติใน
เมตตาสมาธิขั้นสูง

เสียงธรรมเมตตาสมาธิ

การเจริญวิปัสสนาญาณ

เมตตาภิรมย์

ธรรมะ

ทำไมต้องเป็น เมตตาสมาธิ

ทำไมต้องเป็น “เมตตาสมาธิ”
เพราะใจไม่มีเมตตา เราจึงมีครูใจร้ายดังที่เป็นข่าว เพราะใจไม่มีเมตตา

เราจึงมีนักการเมืองที่มุ่งกอบโกย เเสวงหาเงินเเละอำนาจ เพราะใจไม่มีเมตตา

เราจึงมีคนรุ่นใหม่เเต่ใจขาดความกตัญญูรู้คุณแผ่นดิน มุ่งเอาเเต่สิทธิ์ด้วยจิตเห็นเเก่ตัว เพราะใจไม่มีเมตตา

เราจึงเห็นการกอบโกยทำลายล้างทรัพยากรโลกอย่างรุนเเรง โลกเร่าร้อน เเตกเเยก เพราะขาด “เมตตาจิต”

หากกระเเสเมตตา ซึมซาบลงสู่ ดวงใจผู้คนทุก เชื้อชาติ ศาสนา ทุกวิชาชีพ

เราจะมีครูผู้เปี่ยมเมตตา ปรารถนาดีต่อศิษย์ สั่งสอนด้วยใจไร้ความโลภ โกรธ ความรุนเเรง

นักการเมืองที่มุ่งสร้างคุณประโยชน์ต่อชาติ ประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม เยี่ยง “รัฐบุรุษ”

เเพทย์ผู้เสียสละ รักษาคนไข้ด้วยใจเมตตา มุ่งผลการรักษาเพื่อดับทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บ

นักปกครอง ผู้นำชุมชน ที่มีเมตตาเอ็นดูต่อคนในชุมชน มุ่งประโยชน์ความกินดีอยู่ดี ความเจริญของชุมชน

เเละประชาชนคุณภาพอีกมากมาย ที่สามัคคีร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สร้างสรรค์บ้านเมือง ให้มั่นคง

เเละเเน่นอนที่สุด “เมตตา” พาไทยสู่ชาววิไล ผู้มีใจสูง เมื่อเจริญด้านจิตใจเเล้ว ความเจริญทางวัตถุย่อมยั่งยืน

ขอ “เมตตา” จงปรากฏกระจ่าง ต่อใจทุกดวงผู้คู่ควร
สู่ยุค “ชาววิไล”

ปฎิบัติธรรม ด้วยจิตปราณีต

เมตตาสมาธิ

การปฎิบัติเพื่อเป็นครู