“พระนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจมีศรัทธา
ศรัทธาในพระรัตนตรัย
ศรัทธาในพระนิพพาน
ศรัทธาในจิตตนว่าพึงปฏิบัติจนถึงซึ่งพระนิพพานได้”
ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

เมตตาสมาธิ
อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค

เสียงธรรมเมตตาภิรมย์

ขอรับแผ่นทองอธิษฐานจิตเพื่อพระนิพพาน

EP147 เมตตาสมาธิ 26 พฤศจิกายน 2566 เมตตาสมาธิ (Metthasamadhi)

EP147 เมตตาสมาธิ 26 พฤศจิกายน 2566
 1. EP147 เมตตาสมาธิ 26 พฤศจิกายน 2566
 2. EP146 เมตตาสมาธิ 12 พฤศจิกายน 2566
 3. EP145 เมตตาสมาธิ 5 พฤศจิกายน 2566
 4. EP144 เมตตาสมาธิ 29 ตุลาคม 2566
 5. EP143 เมตตาสมาธิ 15 ตุลาคม 2566

EP16 – ศีลและพรหมวิหาร 4 พื้นฐานเมตตาสมาธิ – Basic Metthasamadhi Meditation

EP16 – ศีลและพรหมวิหาร 4 เมตตาสมาธิ – อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค 
 1. EP16 – ศีลและพรหมวิหาร 4
 2. EP15 – ทำไมต้องขอขมากรรม ล้างคำอธิษฐาน
 3. EP14 – รวมบุญ (ปฏิบัติน้อมจิตตาม)
 4. EP13 – ขอขมากรรม (ปฏิบัติน้อมจิตตาม)
 5. EP12 – เมตตาอัปมาณฌาณ (ปฏิบัติน้อมจิตตาม)
SP3 การปฏิบัติเมตตาสมาธิ ตอนที่ 3 บันทึกเมื่อ ปี 2558
 1. SP3 การปฏิบัติเมตตาสมาธิ ตอนที่ 3
 2. SP2 การปฏิบัติเมตตาสมาธิ ตอนที่ 2
 3. SP1 การปฏิบัติเมตตาสมาธิ ตอนที่ 1
 4. EP8 – การทรงภาพพระสามฐาน
 5. EP7 – พุทธานุสติ การทรงภาพพระ ฝึกอย่างไรให้ชัดเจน

EP10 – เหตุแห่งความล่าช้าในการเจริญวิปัสสนาญาณ วิปัสสนาญาณ – เมตตาสมาธิ (Metthasamadhi)

EP10 – เหตุแห่งความล่าช้าในการเจริญวิปัสสนาญาณ
 1. EP10 – เหตุแห่งความล่าช้าในการเจริญวิปัสสนาญาณ
 2. EP9 – การพิจารณาตัดขันธ์ห้า และอารมณ์จิตที่ต้องการ
 3. EP8 – ทำไมต้องพิจารณากาย แยกรูป แยกนาม
 4. EP7 – ทุกข์สามระดับ
 5. EP6 – ภัยในสังสารวัฏฏ์ และดวงตาเห็นธรรม

พุทธบริษัท เมตตาอัปมาณฌาน : อ.คณานันท์ ทวีโภค