ปฏิบัติธรรม ด้วยจิตปราณีต

ปฏิบัติธรรม ด้วยจิตปราณีต

อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค

เมตตาจงปรากฏต่อใจ

ข้าพเจ้านี้ ตราบเท่าเข้าถึงซึ่งพระนิพพาน

การปฏิบัติพื้นฐานในเมตตาสมาธิ

การปฏิบัติในเมตตาสมาธิขั้นสูง

การเจริญวิปัสสนาญาณ

วิชชาที่จะทำให้อยู่รอดในภัยพิบัติ

หน้าแรก

ขอรับแผ่นทองอธิษฐานจิตเพื่อพระนิพพาน


green leaf with water drops

การปฏิบัติในเมตตาสมาธิขั้นสูง

สื่อธรรม

สมาธิฟอกธาตุขันธุ์รัตนสูตร

เมตตาสมาธิ

EP100 เมตตาภิรมย์ 4 สิงหาคม 2565 เมตตาสมาธิ (Metthasamadhi)

เมตตาภิรมย์ 4 สิงหาคม 2565
  1. EP100 เมตตาภิรมย์ 4 สิงหาคม 2565
  2. EP89 เมตตาสมาธิ 10 กรกฎาคม 2565
  3. EP84 เมตตาสมาธิ 5 มิถุนายน 2565
  4. EP82 เมตตาสมาธิ 8 พฤษภาคม 2565
  5. EP81 เมตตาสมาธิ 1 พฤษภาคม 2565