ถอดเสียงธรรมเมตตาสมาธิ
ถอดเสียงธรรมเมตตาสมาธิ

22 สิงหาคม 2563 ธรรมะจากห้องเมตตาภิรมย์ การวางกำลังใจในการปฏิบัติ

ถอดเสียงและเรียบเรียง …