“พระนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจมีศรัทธา
ศรัทธาในพระรัตนตรัย
ศรัทธาในพระนิพพาน
ศรัทธาในจิตตนว่าพึงปฏิบัติจนถึงซึ่งพระนิพพานได้”
ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

ปฏิบัติธรรม ด้วยจิตปราณีต
อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค

EP168 เมตตาสมาธิ 16 มิถุนายน 2567 เมตตาสมาธิ (Metthasamadhi)

EP168 เมตตาสมาธิ 16 มิถุนายน 2567
 1. EP168 เมตตาสมาธิ 16 มิถุนายน 2567
 2. EP167 เมตตาสมาธิ 9 มิถุนายน 2567
 3. EP166 เมตตาสมาธิ 1 มิถุนายน 2567
 4. EP165 เมตตาสมาธิ 19 พฤษภาคม 2567
 5. EP164 เมตตาสมาธิ 12 พฤษภาคม 2567

SP04 เมตตาสมาธิ และ Cystal Bowls ภาคบ่าย Part 2 เมตตาสมาธิ และ Crystal Bowls

ภาวนาฟังคลื่นเสียงบำบัด (Crystal Singing Bowls) โดย อาจารย์นลินรัชดา สุวรรณทัต เมตตาสมาธิ ครั้งที่ 3 28 เมษายน 2567 ณ หอประชุมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 1. SP04 เมตตาสมาธิ และ Cystal Bowls ภาคบ่าย Part 2
 2. SP03 เมตตาสมาธิ และ Cystal Bowls ภาคบ่าย Part 1
 3. SP02 เมตตาสมาธิ และ Cystal Bowls ภาคเช้า Part 2
 4. SP01 เมตตาสมาธิ และ Cystal Bowls ภาคเช้า Part 1

EP16 – ศีลและพรหมวิหาร 4 พื้นฐานเมตตาสมาธิ – Basic Metthasamadhi Meditation

EP16 – ศีลและพรหมวิหาร 4 เมตตาสมาธิ – อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค 
 1. EP16 – ศีลและพรหมวิหาร 4
 2. EP15 – ทำไมต้องขอขมากรรม ล้างคำอธิษฐาน
 3. EP14 – รวมบุญ (ปฏิบัติน้อมจิตตาม)
 4. EP13 – ขอขมากรรม (ปฏิบัติน้อมจิตตาม)
 5. EP12 – เมตตาอัปมาณฌาณ (ปฏิบัติน้อมจิตตาม)
SP3 การปฏิบัติเมตตาสมาธิ ตอนที่ 3 บันทึกเมื่อ ปี 2558
 1. SP3 การปฏิบัติเมตตาสมาธิ ตอนที่ 3
 2. SP2 การปฏิบัติเมตตาสมาธิ ตอนที่ 2
 3. SP1 การปฏิบัติเมตตาสมาธิ ตอนที่ 1
 4. EP8 – การทรงภาพพระสามฐาน
 5. EP7 – พุทธานุสติ การทรงภาพพระ ฝึกอย่างไรให้ชัดเจน

EP10 – เหตุแห่งความล่าช้าในการเจริญวิปัสสนาญาณ วิปัสสนาญาณ – เมตตาสมาธิ (Metthasamadhi)

EP10 – เหตุแห่งความล่าช้าในการเจริญวิปัสสนาญาณ
 1. EP10 – เหตุแห่งความล่าช้าในการเจริญวิปัสสนาญาณ
 2. EP9 – การพิจารณาตัดขันธ์ห้า และอารมณ์จิตที่ต้องการ
 3. EP8 – ทำไมต้องพิจารณากาย แยกรูป แยกนาม
 4. EP7 – ทุกข์สามระดับ
 5. EP6 – ภัยในสังสารวัฏฏ์ และดวงตาเห็นธรรม

แผ่นทองอธิษฐานจิตพระเจ้าองค์แสนพระนิพพาน

เสียงธรรมเมตตาภิรมย์

สวดมนต์สมาธิฟอกธาตุขันธ์รัตนสูตร

โดย อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค