12 กรกฎาคม 2563 โอวาทธรรม ในวันเข้าพรรษา
12 กรกฎาคม 2563 โอวาทธรรม ในวันเข้าพรรษา