12 พฤศจิกายน 2565 ยกจิตขึ้นไปอยู่บนพระนิพพานให้เป็นปกติ
12 พฤศจิกายน 2565 ยกจิตขึ้นไปอยู่บนพระนิพพานให้เป็นปกติ

12 พฤศจิกายน 2565 ยกจิตขึ้นไปอยู่บนพระนิพพานให้เป็นปกติ

You need to be logged in to view this content. Please . Not a Member? Join Us