18 เมษายน 2563 เสียงธรรม สำหรับผู้มาใหม่
18 เมษายน 2563 เสียงธรรม สำหรับผู้มาใหม่

18 เมษายน 2563 เสียงธรรม สำหรับผู้มาใหม่

ถอดเสียงและเรียบเรียง โดย คุณ Aye Tanara