25 เมษายน 2563 เมตตาสมาธิ เมตตาอัปมาณฌาณ
25 เมษายน 2563 เมตตาสมาธิ เมตตาอัปมาณฌาณ

25 เมษายน 2563 เมตตาสมาธิ เมตตาอัปมาณฌาณ

ถอดเสียงและเรียบเรียง โดย คุณพริมวดี ศัลยพงษ์