บันทึกเสียงเป็นธรรมทาน โดย คุณผุสดี งามนนท์ คุณจามรีย์ บาร์นนิ่ง และคุณชนิกา สุธัมมสภา

ฟังเสียงย้อนหลัง โดยคลิกเลือกตามวันที่
สำหรับ EP19 เป็นต้นไป สามารถรับฟังได้ในพอดคาสท์เมตตาสมาธิได้

มโนมยิทธิ

เสาร์ห้า

สำหรับ EP19 เป็นต้นไป สามารถรับฟังได้ในพอดคาสท์เมตตาสมาธิได้