เสียงธรรม เมตตาสมาธิ

บันทึกเสียงเป็นธรรมทาน โดย คุณผุสดี งามนนท์ คุณจามรีย์ บาร์นนิ่ง และคุณชนิกา สุธัมมสภา

ฟังเสียงย้อนหลัง โดยคลิกเลือกตามวันที่

มโนมยิทธิ

เสาร์ห้า