จิตใจที่ดีงาม จะคงอยู่ตลอดไป

เมตตาสมาธิ

“พระนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจมีศรัทธา
ศรัทธาในพระรัตนตรัย
ศรัทธาในพระนิพพาน
ศรัทธาในจิตตนว่าพึงปฏิบัติจนถึงซึ่งพระนิพพานได้”
ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

ปฏิบัติธรรม ด้วยจิตปราณีต

ทำไมต้องเป็น “เมตตาสมาธิ”

เพราะใจไม่มีเมตตา เราจึงมีครูใจร้ายดังที่เป็นข่าว

เพราะใจไม่มีเมตตา เราจึงมีนักการเมืองที่มุ่งกอบโกย เเสวงหาเงินเเละอำนาจ

เพราะใจไม่มีเมตตา เราจึงมีคนรุ่นใหม่ เเต่ใจขาดความกตัญญูรู้คุณแผ่นดิน มุ่งเอาเเต่สิทธิ์ด้วยจิตเห็นเเก่ตัว

เพราะใจไม่มีเมตตา เราจึงเห็นการกอบโกยทำลายล้างทรัพยากรโลกอย่างรุนเเรง โลกเร่าร้อน เเตกเเยก

เพราะขาด “เมตตาจิต”

หากกระเเสเมตตาซึมซาบลงสู่ดวงใจผู้คนทุกเชื้อชาติ ศาสนา ทุกวิชาชีพ

เราจะมีครูผู้เปี่ยมเมตตาปรารถนาดีต่อศิษย์ สั่งสอนด้วยใจไร้ความโลภ โกรธ ความรุนเเรง

นักการเมืองที่มุ่งสร้างคุณประโยชน์ต่อชาติ ประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวมเยี่ยง “รัฐบุรุษ”

เเพทย์ผู้เสียสละ รักษาคนไข้ด้วยใจเมตตา มุ่งผลการรักษาเพื่อดับทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บ

นักปกครอง ผู้นำชุมชน ที่มีเมตตาเอ็นดูต่อคนในชุมชน มุ่งประโยชน์ความกินดีอยู่ดี ความเจริญของชุมชน

เเละประชาชนคุณภาพอีกมากมาย ที่สามัคคีร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สร้างสรรค์บ้านเมืองให้มั่นคง

เเละเเน่นอนที่สุด “เมตตา” พาไทยสู่ชาววิไล ผู้มีใจสูง เมื่อเจริญด้านจิตใจเเล้ว ความเจริญทางวัตถุย่อมยั่งยืน

ขอ “เมตตา” จงปรากฏกระจ่างต่อใจทุกดวงผู้คู่ควร สู่ยุค
“ชาววิไล”

แผ่นทองอธิษฐานจิตพระเจ้าองค์แสนพระนิพพาน

EP171 เมตตาสมาธิ 14 กรกฎาคม 2567 เมตตาสมาธิ (Metthasamadhi)

EP171 เมตตาสมาธิ 14 กรกฎาคม 2567
 1. EP171 เมตตาสมาธิ 14 กรกฎาคม 2567
 2. EP170 เมตตาสมาธิ 7 กรกฎาคม 2567
 3. EP169 เมตตาสมาธิ 22 มิถุนายน 2567
 4. EP168 เมตตาสมาธิ 16 มิถุนายน 2567
 5. EP167 เมตตาสมาธิ 9 มิถุนายน 2567

SP06 เมตตาสมาธิและภาวนาฟังคลื่นเสียงบำบัด ครั้งที่ 4 ภาคบ่าย (14 กรกฎาคม 2567) เมตตาสมาธิและภาวนาฟังคลื่นเสียงบำบัด

เมตตาสมาธิ ครั้งที่ 4 ภาวนาฟังคลื่นเสียงบำบัด (Crystal Singing Bowls) โดย อาจารย์นลินรัชดา สุวรรณทัต และ ผศ.ดร.สมหมาย ปวะบุตร 14 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปฏิบัติธรรม ด้วยจิตปราณีต ⁠metthasamadhi.com⁠
 1. SP06 เมตตาสมาธิและภาวนาฟังคลื่นเสียงบำบัด ครั้งที่ 4 ภาคบ่าย (14 กรกฎาคม 2567)
 2. SP05 เมตตาสมาธิและภาวนาฟังคลื่นเสียงบำบัด ครั้งที่ 4 ภาคเช้า (14 กรกฎาคม 2567)
 3. SP04 เมตตาสมาธิและภาวนาฟังคลื่นเสียงบำบัด ครั้งที่ 3 ภาคบ่าย Part 2
 4. SP03 เมตตาสมาธิและภาวนาฟังคลื่นเสียงบำบัด ครั้งที่ 3 ภาคบ่าย Part 1
 5. SP02 เมตตาสมาธิและภาวนาฟังคลื่นเสียงบำบัด ครั้งที่ 3 ภาคเช้า Part 2

EP16 – ศีลและพรหมวิหาร 4 พื้นฐานเมตตาสมาธิ – Basic Metthasamadhi Meditation

EP16 – ศีลและพรหมวิหาร 4 เมตตาสมาธิ – อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค 
 1. EP16 – ศีลและพรหมวิหาร 4
 2. EP15 – ทำไมต้องขอขมากรรม ล้างคำอธิษฐาน
 3. EP14 – รวมบุญ (ปฏิบัติน้อมจิตตาม)
 4. EP13 – ขอขมากรรม (ปฏิบัติน้อมจิตตาม)
 5. EP12 – เมตตาอัปมาณฌาณ (ปฏิบัติน้อมจิตตาม)
SP3 การปฏิบัติเมตตาสมาธิ ตอนที่ 3 บันทึกเมื่อ ปี 2558
 1. SP3 การปฏิบัติเมตตาสมาธิ ตอนที่ 3
 2. SP2 การปฏิบัติเมตตาสมาธิ ตอนที่ 2
 3. SP1 การปฏิบัติเมตตาสมาธิ ตอนที่ 1
 4. EP8 – การทรงภาพพระสามฐาน
 5. EP7 – พุทธานุสติ การทรงภาพพระ ฝึกอย่างไรให้ชัดเจน

EP10 – เหตุแห่งความล่าช้าในการเจริญวิปัสสนาญาณ วิปัสสนาญาณ – เมตตาสมาธิ (Metthasamadhi)

EP10 – เหตุแห่งความล่าช้าในการเจริญวิปัสสนาญาณ
 1. EP10 – เหตุแห่งความล่าช้าในการเจริญวิปัสสนาญาณ
 2. EP9 – การพิจารณาตัดขันธ์ห้า และอารมณ์จิตที่ต้องการ
 3. EP8 – ทำไมต้องพิจารณากาย แยกรูป แยกนาม
 4. EP7 – ทุกข์สามระดับ
 5. EP6 – ภัยในสังสารวัฏฏ์ และดวงตาเห็นธรรม

เสียงธรรมเมตตาภิรมณ์

สวดมนต์สมาธิ
ฟอกธาตุขันธ์รัตนสูตร

คุณไม่สามารถคัดลอกเนื้อหานี้ได้