ปฏิบัติธรรม ด้วยจิตปราณีต

ปฏิบัติธรรม ด้วยจิตปราณีต

อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค

เมตตาจงปรากฏต่อใจ

ข้าพเจ้านี้ ตราบเท่าเข้าถึงซึ่งพระนิพพาน

การปฏิบัติพื้นฐานในเมตตาสมาธิ

การปฏิบัติในเมตตาสมาธิขั้นสูง

การเจริญวิปัสสนาญาณ

วิชชาที่จะทำให้อยู่รอดในภัยพิบัติ

หน้าแรก

“พระนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจมีศรัทธา
ศรัทธาในพระรัตนตรัย
ศรัทธาในพระนิพพาน
ศรัทธาในจิตตนว่าพึงปฏิบัติจนถึงซึ่งพระนิพพานได้”

ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

ห้องเมตตาภิรมย์

ห้องครูเมตตาสมาธิ

ขอรับแผ่นทองอธิษฐานจิตเพื่อพระนิพพาน


green leaf with water drops

การปฏิบัติในเมตตาสมาธิขั้นสูง

สื่อธรรม

สมาธิฟอกธาตุขันธุ์รัตนสูตร

เมตตาสมาธิ

EP84 เมตตาสมาธิ 5 มิถุนายน 2565 เมตตาสมาธิ (Metthasamadhi)

EP84 เมตตาสมาธิ 5 มิถุนายน 2565
  1. EP84 เมตตาสมาธิ 5 มิถุนายน 2565
  2. EP82 เมตตาสมาธิ 8 พฤษภาคม 2565
  3. EP81 เมตตาสมาธิ 1 พฤษภาคม 2565
  4. EP80 เมตตาสมาธิ 24 เมษายน 2565
  5. EP79 เมตตาสมาธิ 17 เมษายน 2565