เมตตาสมาธิ
การฝึกกสิณให้สำเร็จ

การฝึกกสิณให้สำเร็จ

การฝึกกสิณ โดย อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค

บันทึกไว้เมื่อ ปี 2558

การฝึกกสิณให้สำเร็จ ตอนที่ 1

การฝึกกสิณให้สำเร็จ ตอนที่ 2

การฝึกกสิณให้สำเร็จ ตอนที่ 3

การฝึกกสิณให้สำเร็จ ตอนที่ 4

การฝึกกสิณให้สำเร็จ ตอนที่ 5

การฝึกกสิณให้สำเร็จ ตอนที่ 6

การฝึกกสิณให้สำเร็จ ตอนที่ 7

การฝึกกสิณให้สำเร็จ ตอนที่ 8

เล่าต่อเรื่องฝึกสมาธิ

การชำระล้างจิต และการพลิกจิตสู่จิตระดับสูง

ภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติทางจิต

 277 เข้าชม