“พระนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจมีศรัทธา
ศรัทธาในพระรัตนตรัย
ศรัทธาในพระนิพพาน
ศรัทธาในจิตตนว่าพึงปฏิบัติจนถึงซึ่งพระนิพพานได้”
ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

ปฏิบัติธรรม ด้วยจิตปราณีต
อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค

EP160 เมตตาสมาธิ 17 มีนาคม 2567 เมตตาสมาธิ (Metthasamadhi)

EP160 เมตตาสมาธิ 17 มีนาคม 2567
 1. EP160 เมตตาสมาธิ 17 มีนาคม 2567
 2. EP159 เมตตาสมาธิ 25 กุมภาพันธ์ 2567
 3. EP158 เมตตาสมาธิ 11 กุมภาพันธ์ 2567
 4. EP157 เมตตาสมาธิ 4 กุมภาพันธ์ 2567
 5. EP156 เมตตาสมาธิ 28 มกราคม 2567

EP16 – ศีลและพรหมวิหาร 4 พื้นฐานเมตตาสมาธิ – Basic Metthasamadhi Meditation

EP16 – ศีลและพรหมวิหาร 4 เมตตาสมาธิ – อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค 
 1. EP16 – ศีลและพรหมวิหาร 4
 2. EP15 – ทำไมต้องขอขมากรรม ล้างคำอธิษฐาน
 3. EP14 – รวมบุญ (ปฏิบัติน้อมจิตตาม)
 4. EP13 – ขอขมากรรม (ปฏิบัติน้อมจิตตาม)
 5. EP12 – เมตตาอัปมาณฌาณ (ปฏิบัติน้อมจิตตาม)
SP3 การปฏิบัติเมตตาสมาธิ ตอนที่ 3 บันทึกเมื่อ ปี 2558
 1. SP3 การปฏิบัติเมตตาสมาธิ ตอนที่ 3
 2. SP2 การปฏิบัติเมตตาสมาธิ ตอนที่ 2
 3. SP1 การปฏิบัติเมตตาสมาธิ ตอนที่ 1
 4. EP8 – การทรงภาพพระสามฐาน
 5. EP7 – พุทธานุสติ การทรงภาพพระ ฝึกอย่างไรให้ชัดเจน

EP10 – เหตุแห่งความล่าช้าในการเจริญวิปัสสนาญาณ วิปัสสนาญาณ – เมตตาสมาธิ (Metthasamadhi)

EP10 – เหตุแห่งความล่าช้าในการเจริญวิปัสสนาญาณ
 1. EP10 – เหตุแห่งความล่าช้าในการเจริญวิปัสสนาญาณ
 2. EP9 – การพิจารณาตัดขันธ์ห้า และอารมณ์จิตที่ต้องการ
 3. EP8 – ทำไมต้องพิจารณากาย แยกรูป แยกนาม
 4. EP7 – ทุกข์สามระดับ
 5. EP6 – ภัยในสังสารวัฏฏ์ และดวงตาเห็นธรรม

เสียงธรรมเมตตาภิรมย์

ขอรับแผ่นทองอธิษฐานจิตเพื่อพระนิพพาน

พุทธบริษัท เมตตาอัปมาณฌาน : อ.คณานันท์ ทวีโภค